Henkilökunta

Työyhteisön toimintaa ohjaavat arvot:
Luottamus, kunnioitus, tasavertaisuus, positiivisuus, ratkaisukeskeisyys, avoimuus

Elma-Kodin ympärivuorokautisesta hoidosta vastaa moniammatillinen henkilökunta 
johon kuuluu sairaanhoitajia, lähihoitajia, päivätoiminnan ohjaajia, viittomakielen ohjaaja, sosionomi, kodinhoitajia sekä keittäjä. Myös yrittäjä on aktiivisesti mukana Elma-Kodin arjessa ja hoitotyössä.

Elma-Kodissa työtä tehdään tiimeissä. Molemmissa taloissa on vastaava sairaanhoitaja (”talovastaava”), ja hän johtaa talotiimiä hoitotyön ja toiminnan ohjaamisen osalta.

Elman puolella henkilökunnan osaaminen painottuu toiminnan ohjaamiseen ja kasvun tukemiseen, kun taas Elmerin tiimissä painottuu kuntouttavan hoitotyön asiantuntijuus. Jokainen tiimin jäsen toimii oma hoitajana/oma ohjaajana 2-3 asukkaalle. Työntekijät työskentelevät pääosin omassa tiimissään, mutta vaihtelun, tiedonkulun ja osaamisen ylläpitämisen vuoksi jokainen tekee vuoroja myös naapuritalossa.

Yrityksen henkilökuntaa koulutetaan jatkuvasti niin työpaikkakohtaisten koulutusten kuin ulkopuolisten jatkokoulutustenkin kautta. Henkilöstön kehittäminen, osaamisen arviointi ja osaamisen päivittämisen organisointi on osa yrityksen strategiaa.

Henkilökunnan hyvinvointiin panostetaan joustavilla työaikajärjestelyillä, sekä Elma-Kodin työntekijöille räätälöidyllä hyvinvointivalmennuksella. Valmennuksessa yhdistyy perinteinen työnohjaus, koulutus sekä omien voimavarojen vahvistaminen henkilökohtaisten harjoitusten kautta. Työyhteisön avoin, lämmin ja toista kunnioittava ilmapiiri on Elma-Kodin työntekijöille tärkeä asia, ja työyhteisön toimintamalleista on laadittu työyhteisön toimintafilosofia.

Elma-Kodissa uskotaan siihen, että innostunut ja sisäisesti motivoitunut työntekijä voi hyvin ja tekee myös työnsä hyvin. Vuosittaisissa kehityskeskusteluissa pohditaan työntekijän omia tavoitteita ja haaveita hänen ammatillisen kasvunsa ja työnkuvansa suhteen, jotta jokainen pääsisi hyödyntämään omia vahvuuksiaan ja erikoisosaamistaan jokapäiväisessä työssään.