Arvot

• Iloinen
• Ystävällinen
• Ihmisläheinen
• Asukaslähtöinen
• Hyvinvoiva
• Koti

Elma ja Elmeri seisovat rinnakkain kauniiden metsien ympäröimänä. Joka paikasta kuuluu ääniä ja touhua riittää. Jostain kuuluu pauketta ja jostain naurua. Koirat haukkuvat ja juoksevat tervehtimään tulijaa. Elma-Kodin elämänmakuinen henki huokuu jo pihapiirissä.

Elma-Kodin yksi tärkeimmistä arvoista on ihmisläheisyys, joka näkyy kaikessa mitä teemme.

Haluamme Elma-Kodissa panostaa hyvinvointiin ihmisten, toiminnan ja yrityksen tasolla. Sekä asukkaiden että henkilökunnan hyvinvointi on Elma-Kodissa ykkösasia. Haluamme tehdä jokapäiväistä työtämme asukasehtoisesti. Hyvä hoito ja huolenpito ovat toimintamme perusta, ja teemme työmme iloisesti ja ystävällisesti. Meille on luonnollista kohdata jokainen asukas ja vierailija yksilöllisesti. Elma-Kodissa ollaan totuttu toimimaan joustavasti ja tilanteen mukaan.

Tärkeimpiä asioita työyhteisössämme ovat luottamus, kunnioitus ja tasavertaisuus. Haluamme tukea työyhteisömme moniammatillisuutta ja tuoda esiin myös erikoisosaamista. Jatkuvan kehityksen työkaluina käytämme avoimuutta, keskustelua sekä koulutuksia. Hyvinvoiva yritys tarjoaa työskentelylle asianmukaiset ja turvalliset puitteet, ja tuo jatkuvuuden ja turvallisuuden tunteen. Toiminnan kehittäminen ja hyvinvoinnin vahvistaminen toimivien toimintamallien avulla mahdollistaa, että työtä voidaan tehdä yksilöllisesti ja arvojen mukaisesti.

Elma-Koti on ennen kaikkea asukkaidemme koti. Elma-Kodissa eletään tavallista arkea ja tehdään asioita yhdessä. Päiviin kuuluu niin iloa kuin surujakin. Yleensä hommia tehdään hyvillä mielin, mutta törmäyksiäkin sattuu. Ja kaikki tämä kuuluu elämään. Harjoittelemme päivittäisissä tilanteissa vuorovaikutustaitoja ja asioiden hoitamista. Meille on tärkeää, että jokainen Elma-Kodissa saa olla oma itsensä, ja oppii myös kantamaan vastuunsa osana yhteisöä.

Omaiset ja läheiset ovat kiinteä osa Elma-Kodin arkea ja ovet ovatkin aina avoinna vierailijoille läheltä ja kaukaa.