Vakituiset asumis- ja hoivapalvelut

Hyvä hoito ja huolenpito ovat toimintamme perusta, ja teemme jokapäiväistä työtämme asukasehtoisesti. Elma-kodissa ollaan totuttu toimimaan joustavasti ja tilanteen mukaan, ja jokainen asukas kohdataan yksilöllisesti. Palveluihin kuuluu ammatillinen ympärivuorokautinen täysihoito, ja se rakennetaan asukkaiden tarpeiden ympärille.

Elma-Koti on ennen kaikkea asukkaidemme koti. Siellä eletään tavallista arkea ja tehdään asioita yhdessä. Harjoittelemme päivittäisissä tilanteissa vuorovaikutustaitoja sekä asioiden hoitamista. Meille on tärkeää, että jokainen Elma-Kodissa saa olla oma itsensä, ja oppii myös kantamaan vastuunsa osana yhteisöä.

Asukkailla on mahdollisuus osallistua jokapäiväisiin kodin askareisiin omien taitojensa ja kykyjensä mukaan. Päivittäisiin virikkeisiin kuuluu ulkoilua, kerhotoimintaa, kaupassa käyntiä, kyläyhteisön tapahtumiin osallistumista sekä muuta sosiaalista kanssakäymistä. Elma-Kodin eläinten hoito on tärkeä osa asukkaiden päivätoimintaa. Toiminta perustuu yhteisöllisyyden periaatteelle, jossa kaikki osallistuvat kaikkeen.

Vakituisen asumisen paikkoja Elmerissä 10 ja Elmassa 8.